tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Beyond that of a normal pussy. The name you give someone who literally is beyond help.
"Victoria is a floppy Pussy."
viết bởi VLBC 30 Tháng mười hai, 2011