tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A sexual act that involves having sex with an unerected penis.
Andrew's dad gave me a Floppy Joe last night.
viết bởi Fat Goodies 14 Tháng tám, 2006