Top Definition
A freeloading hipster. A totally cool guy except when it comes to paying his own way.
He seems to have it together, but he lives on his girlfriend's mother's coach. He's a flopster.
viết bởi Dirt baggy bag 27 Tháng tư, 2013
A person who is gay or annoying in any way.
"My teacher gives me homework every day."
"Wow, he sounds like a real flopster."
viết bởi The Un-Flopster 03 Tháng mười một, 2008
Flopster implies the situation in your conversation in rad or awesome.
Guy #1: Yea man i totally just got my computer back....
Guy #2: Woah man thats totally Flopster!
viết bởi Cooper Ferris 23 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×