tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A term to refer to someone who is mean and or jerkish.
Dude you are so florbenheim
viết bởi Razorroms 26 Tháng tư, 2011