tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A large group of flowers on the floor
Watch your step, don't walk on the floresca
viết bởi Michael Wade 22 Tháng ba, 2008