Top Definition
An onomatopoeia that represents the collapse of order in the face of one's own ability to create noises which sound like words.
Joe: "I wrote a poem! Want to hear it?"
Tim: "Sure!"
Joe: "Okay, here goes, 'daring to hope, daring to love, daring to-"
Tim: "FLORG!"
#noise #onomatopoeia #collapse #sound #words
viết bởi M.C. Socrates 19 Tháng hai, 2010
The self-secreted glue that adheres a dead frog to whatever it died on.
After a night of light rain and heavy traffic, today's hot sun means that the highway department is getting out the florg scrapers.
#frog #rain #glue #dried #sun #street #sidewalk #scraper
viết bởi Crockettman 09 Tháng chín, 2013
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×