tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To blow nonsensical people
Cindy flufferates most of the fools at court.
viết bởi S1lv3r 31 Tháng năm, 2013