tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A pipe used to smoke weed out of.
Yo Marty i got the grass, you bring the fly stick?
viết bởi I3renton 10 Tháng một, 2012