tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Getting a sex change.
I'm "Flying To Denmark."
viết bởi Nrrody 13 Tháng mười, 2009

Words related to Flying to Denmark

change christine jorgensen denmark flying sex