tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
When you gettin that Yoplait fo sho!
"oh baby try my thick and creamy vanilla fo shogurt!"
viết bởi Alaskan_dude 13 Tháng ba, 2009