tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
foidle is an amusing word.
that's a foidle my friend.
viết bởi ej. 13 Tháng mười hai, 2010