tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A gong, but more fun. And pronounced like a japanese dude...hence fon. :)
Hit my fongong! Go on, it's fon!
viết bởi Chrrris 17 Tháng năm, 2005