tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The female equivalent of a food boner.
She got a food waterfall anticipating the smoked pork butt.
viết bởi 556Raven 24 Tháng mười, 2011