Top Definition
The feeling you get when you want Chinese food... which is ALL THE TIME!
Person 1: are you in the mood for Chinese food?
Person 2: every mood is a chinese FOODMOOD
viết bởi HBconvo 28 Tháng năm, 2010
A craving for food, usually a specific type of food
Person 1: "Hey, want to order some pizza?"
Person 2: "No, I'm more in a Chinese foodmood."
viết bởi handbbffs 28 Tháng năm, 2010
The feeling deep in your bones where you aren't hungry, but you feel like eating.
Man, I just had supper two hours ago, but now I'm in a food mood.
viết bởi ML Hamilton 23 Tháng mười một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×