tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Your on government assistance but you drive an nice car.
The welfare recipitent was driving a foodstamp escalade.
viết bởi Robb Yo Momma 29 Tháng ba, 2004