tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Basically bumming it out.
Think im just gonna go home, jerk my monkey, and just keep foodstampin it.
viết bởi wang bang 04 Tháng chín, 2007

Words related to Foodstampin it

bum food foodstampin it stamps