tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Fuck Off
Why dont you fuck off?
viết bởi Batman 11 Tháng mười một, 2003