tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A female version of a fool.
Anam is such a foolette. Dude, she is such a foolette.
viết bởi Anam Bieber(: 10 Tháng tư, 2011