tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When your foot cramps up and you experience intense pain.
Joe- ARGGGGHHHH
Mike- What is it?
Joe- FOOT CHARLIEHORSE!
viết bởi riggadig 25 Tháng bảy, 2010