tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Money to buy drugs
I got 15 foot waves for the night.
I have 2 1/2 surfers for 30 foot waves
viết bởi Gee19 09 Tháng sáu, 2009

Words related to Foot Waves

surfers wave waves wavey surfer