Top Definition
ForceMorph, or Cyle, is one of the greatest GATer's of all time. Hails from the original 2001 General Forums on Sony Online's Star Wars Galaxies Forums, this man will stop at nothing to be an awesome dude, poet, and influential poster.

See FM.
That guy is awesome, like ForceMorph.
viết bởi The GAT 27 Tháng hai, 2005
ForceMorph, or Cyle, is one of the greatest GATer's of all time. Hails from GAT City, this man will stop at nothing to be an emo wannabe.

See FM.
Man, ForceMorph is at those wild emo posts again!
viết bởi Jimmithy 31 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×