tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Stalking.
I met my wife by way of forcedestiny.
viết bởi Pregnant People 29 Tháng sáu, 2010