tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A dirty flamboyant whore who likes to indulge in neon green, zebra print, satin trimmed panties.
Yuck, did you see that nasty forcelli on the corner!
viết bởi ARRRRWA 16 Tháng chín, 2008

Words related to Forcelli

dirty flamboyant hooker indulge panties