fucked over rebuilt dodge
viết bởi Anonymous 23 Tháng mười, 2003
Spanish for piece of shit.
Look at his piece of shit ford truck.
viết bởi ACKlck 30 Tháng tám, 2010
For Overweight Redneck Douchebag
That motherfucker drives a F.O.R.D
viết bởi Billy Carlson 31 Tháng tám, 2006
Ford Only Represents Death
viết bởi Anonymous 04 Tháng mười một, 2003
crappy overpriced truck
my ford had to get pulled out of the mud by a sweet dodge the otherday.
viết bởi james r aitken 10 Tháng bảy, 2008
Far Out Rust Designs.

Car company that is to cheap to use proper durable material. Resulting in rust and overall cheapness of product.
If you've bought a Ford, youve been brainwashed. I'm sorry.
viết bởi Maliciaxx 18 Tháng mười, 2007
circle the problem and highlight in blue
ford is the black sheep of american cars!!
viết bởi all mighty 26 Tháng tư, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×