circle the problem and highlight in blue
ford is the black sheep of american cars!!
viết bởi all mighty 26 Tháng tư, 2007
FORD: Fix or Repair Daily
Does what it says on the tin.
viết bởi Mooresy 21 Tháng ba, 2005
F ucker
O nly
R uns
D ownhill
dont get a damn ford.. im tellin ya
viết bởi Dayne Tour 12 Tháng chín, 2003
F. O. R. D. First On Race Day
Fords always out front on race day
viết bởi Forddude123 09 Tháng ba, 2014
F or
O ff
R oad
D riving
dude, lets take that ford to the desert!!!
viết bởi B123456789k 22 Tháng chín, 2008
Fucked

Over

Readneck

Driver

Fatally

Obese

Redneck

Driver
Look at that ford! What is she driving?
viết bởi Joker469 19 Tháng ba, 2007
shit ass car that breaks down on you.
driven by drunk rednecks that like to watch nascar because they think its a "manly sport"
Fuck,
Only
Runs
Downhill!
viết bởi google is your friend 22 Tháng ba, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×