FORD: Fix or Repair Daily
Does what it says on the tin.
viết bởi Mooresy 21 Tháng ba, 2005
Ford Only Represents Death
viết bởi Anonymous 04 Tháng mười một, 2003
F ucker
O nly
R uns
D ownhill
dont get a damn ford.. im tellin ya
viết bởi Dayne Tour 12 Tháng chín, 2003
F. O. R. D. First On Race Day
Fords always out front on race day
viết bởi Forddude123 09 Tháng ba, 2014
F or
O ff
R oad
D riving
dude, lets take that ford to the desert!!!
viết bởi B123456789k 22 Tháng chín, 2008
the mostfucked up car company that sucks ass and can even stay running for ten seconds
viết bởi ej still 24 Tháng sáu, 2003
a synonym used to describe something that looks good in the parking lot, but doesn't run.
Man, that ford looks so nice parked in the driveway. Too bad the darn thing won't turn over...
viết bởi VTGForever 12 Tháng năm, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×