Fuck Our Ride Died
if i had some money ya know what i would do, i go down town and but a f.o.r.d. or two, ya im crazy i bought a mercury
, crazy i bought a mercury, im gonna buy me a mercury and push it up and down the road.
viết bởi Downrite 19 Tháng một, 2012
A Crappy Car that broke down within 2 months after my buying it
fuck ford..... im buying an import
viết bởi A Whore 05 Tháng bảy, 2003
Fucking Outrageous Rippoff Dump. thats all i need to say. needs more care than a fuckin retard
viết bởi kill yourself u worthless human being 23 Tháng sáu, 2003
Fucked-Over, Retard-Driven. FORDs suck, get over it. SS75 Nova is the only way to REALLY go.
"blablabnlabla FORDS SUCK DONT BUY EM"
viết bởi Smelly Onion Man 13 Tháng năm, 2003
Frequently overrated dump.
1: "Man, my car broke down today, they said it was supposed to last me at least 1000 miles"
2: "Is it a Ford?"
viết bởi Mac Daddy Kings 12 Tháng năm, 2003
F ucked
O n
R ace
D ay

Also see Wal
Yeah that Ford will b Ford
Hyundai for eva Rednecks
viết bởi jack offonabitch 06 Tháng năm, 2003
Found On Rubbish Dump
viết bởi Sara 04 Tháng tư, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×