tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Fordab; a shit haircut, usually unknown to the person concerned.
Check out that girl, she's rocking the fordab.
viết bởi The jizz-bagger 14 Tháng ba, 2010