tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Drunken memories.
What a great time last night, so many forgetories
viết bởi Perverted Puppy 09 Tháng mười, 2010