Top Definition
A small town in the north of Scotland that boasts a better night life than Newcastle
Ollie: Forres is such a better night out than Newcastle!
viết bởi Fuggers 24 Tháng tám, 2008
A small, boring town in the north-east of Scotland that no one has ever heard of appart from a few people who have been to Inverness or Elgin. There's a big park, lots of houses and a small high street. That's about it.
Person 1: where are you from?

Person 2: Forres

Person 1: the forrest?

Person 2: no, i said Forres

Person 1: never heard of it
viết bởi kiki maleki 08 Tháng mười, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×