tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A confirmation Yomps Yee Fa Show
Me: You wana spark this?
Chris: Forsurezoes!
viết bởi DasBuskirk 18 Tháng mười một, 2010