tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A male queef
That was some vary nice fostance
viết bởi Mich Hanshul 30 Tháng tư, 2004