tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a person who looks like a human fraggle. See "Fraggle Rock"
That dude totally looks like a fraggleoid.
viết bởi Traveling Matt 23 Tháng một, 2012