tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
 
1.
another word for "fucking"
That is freagin stupid.
viết bởi Elise 14 Tháng ba, 2004
 
2.
"really" or alot of
You are freagin retarded
viết bởi RyGuy 13 Tháng ba, 2003