Top Definition
n., v. a sexual term where the guy/girl put his/her face behind the other person's ass. Then he/she will shart into his/her partner's face. The little specks of shit will scatter on to his/her face like freckles (hints the word freckle face). The person that sharted, then turns around and licks the shit off of the face.
n. - I love when my boy/girlfiend gives me the freckle face.

v. - She freckle faced me last night.
viết bởi Chuck R 01 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×