tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Basically every day!
"If you go to MIT, I will visit you frequently."
viết bởi T-Roy B-rizzle 14 Tháng một, 2010