tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The way I like my hookers.
Hey, Joe, how bout those prostitutes? Weren't they just fresh and easy?
viết bởi Schwinger69 11 Tháng tám, 2008