tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a term used to replace the name Trisha
Hey Fresha what time is it?
viết bởi boogfry 03 Tháng chín, 2009