tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Caribbean (specifically Bahamian) way to refer to sex ONLY between a man and woman.
Dem wan' de freshness between Rebecca leg'.
viết bởi Teyudor 02 Tháng một, 2008