Top Definition
An Upperclassman who preys on Freshmen sluts because the girls in their own class would never get with them. The first step towards Pedophilia.
"Hey why is that senior "talking" to the freshman girl?"
"that dude is a straight up freshophile."
viết bởi Nicholas123456 04 Tháng mười hai, 2008
an older student, often a senior in high school or college who hits on all the freshman and tries to hook up with them
like Chuck Bass in the first season of Gossip Girl when he goes after Jenny.
That Chuck Bass is such a freshophile for going after Jenny and all the freshman girls!
viết bởi BrainyMay 16 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×