Fretard:(noun) The female who looks for a "Knight in Shining Armor" but only finds a "Retard in Aluminum foil".
Person1: Jane Doe is such a Fretard; she keeps on getting on the short yellow bus looking for love without a helmet.
Person2: You're so right! She needs to get off of that short yellow bus or put on a helmet (so that she can fit in).
viết bởi Da Gr8 Gazoo 26 Tháng hai, 2011
Top Definition
Frigging Retard.
"You're such a fretard!!"
viết bởi matt 10 Tháng mười, 2003
freaking retard
quit being a fretard
viết bởi julian pearl 28 Tháng mười, 2011
A freak and a retard
Tonianne you are fretard
viết bởi Anonymous 21 Tháng chín, 2003
Someone who is a fucking retard.
Person A: That guy over there is so annoying.
Person B: What a fretard.
Person A: Yeah, you're right.
viết bởi Rei_Uchiha 14 Tháng tư, 2010
freaking/frickin/friggin retard, idiot
That girl is such a fretard.
viết bởi that cute girl 18 Tháng sáu, 2008
friggen retard or freaking retard
Dude 1: i broke my leg by jumping off the roof of my house!
Dude 2: why the hell did you do that?!
Dude 1: i was bored.
Dude 2: dude, ur a fretard!
viết bởi HART03 15 Tháng tư, 2007
a freakin retard
DUDE 1: dude..your such a fretard.
viết bởi pseudonym214u30yu5470 20 Tháng mười hai, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×