Fretard:(noun) The female who looks for a "Knight in Shining Armor" but only finds a "Retard in Aluminum foil".
Person1: Jane Doe is such a Fretard; she keeps on getting on the short yellow bus looking for love without a helmet.
Person2: You're so right! She needs to get off of that short yellow bus or put on a helmet (so that she can fit in).
#delusional #dreamer #retard in aluminum foil #knight in shining armor #fool
viết bởi Da Gr8 Gazoo 26 Tháng hai, 2011
Top Definition
Frigging Retard.
"You're such a fretard!!"
viết bởi matt 10 Tháng mười, 2003
freaking retard
quit being a fretard
#retard #idiot #dummy #stupid #mental #smart #nerd #genius #intelligent #enlighted
viết bởi julian pearl 28 Tháng mười, 2011
A freak and a retard
Tonianne you are fretard
viết bởi Anonymous 21 Tháng chín, 2003
Someone who is a fucking retard.
Person A: That guy over there is so annoying.
Person B: What a fretard.
Person A: Yeah, you're right.
#idiot #annoying #dumb #slow #speed #delay
viết bởi Rei_Uchiha 14 Tháng tư, 2010
freaking/frickin/friggin retard, idiot
That girl is such a fretard.
#idiot #stupidhead #dummy #dumbass #retard
viết bởi that cute girl 18 Tháng sáu, 2008
friggen retard or freaking retard
Dude 1: i broke my leg by jumping off the roof of my house!
Dude 2: why the hell did you do that?!
Dude 1: i was bored.
Dude 2: dude, ur a fretard!
#fretarded #friggen retarded #asonine #retarded #stupid
viết bởi HART03 15 Tháng tư, 2007
a freakin retard
DUDE 1: dude..your such a fretard.
#retard #retarded #freakin #sped #idiot
viết bởi pseudonym214u30yu5470 20 Tháng mười hai, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×