tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
Playing frisbee and texting at the same time.
Link was hit in the head by with the disc because he was frexting.
viết bởi DFTBA1117 12 Tháng mười một, 2011
 
2.
Dancing while texting at the same time.
"Dude, look at that chick..she's totally frexting."

"Ian, go frext with that chick."

"I can't dance with her..she always frexts."
viết bởi MiaAndIan 16 Tháng tư, 2010