Top Definition
Frumpy meets Sexy. Used to describe sweat (yoga) pant wearing, ponytail rocking, messy haired ladies and scruffy unkempt men who are sexy to someone.
My Husband thinks I am frexy when I rock my yoga pants and pony tail.
viết bởi FrexyBrexy 13 Tháng năm, 2016
Fresh and sexy

Synonymous to Fuck
the bitch is frexy. that pussy is frexy. look at that frexy girl. RAWRR!
viết bởi Rarr patel 14 Tháng hai, 2008
freaking sexy, He's the frexiest man alive!
person 1: Look at him!!
person 2: ooh he's frexy!!!!!
viết bởi PvGirl007 16 Tháng hai, 2008
Frickin Sexy A** Man Of Mine
My frexy man Nakoma Jo Wells in GJ Ut mofos
viết bởi Ambz 07 Tháng mười một, 2006
Frexy is a Five Nights at Freddy's ship. It's Freddy Fazbear x Foxy, and it's motherfucking great.
Did you read that Frexy fanfic? It was so adorable!
viết bởi Frexican 24 Tháng tám, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×