tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Frigid bitch
she is such a frigid bitch
viết bởi Anonymous 20 Tháng chín, 2003