tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
(Adj.)
1. Not actually friends. Strangers.

As appeared in American Dad
Roger: As you know I'm friend... I'm friendly... I'm I'm... I'm friendsly with Shaun White.
viết bởi LtHinkel 02 Tháng mười hai, 2013
 
2.
Not really friends; strangers. Originates from Roger on American Dad.
I'm friendsly with Christian Bale.
viết bởi xreddeath82x 01 Tháng mười hai, 2013