Top Definition
(Adj.)
1. Not actually friends. Strangers.

As appeared in American Dad
Roger: As you know I'm friend... I'm friendly... I'm I'm... I'm friendsly with Shaun White.
#american dad #roger #friend #friendly #shaun white #strangers #stranger
viết bởi LtHinkel 02 Tháng mười hai, 2013
Not really friends; strangers. Originates from Roger on American Dad.
I'm friendsly with Christian Bale.
#stranger #not friends #unknown #american dad #roger
viết bởi xreddeath82x 01 Tháng mười hai, 2013
1. Strangers; Not actually friends
2. Not friends, but in the users opinion believes they would be friends

Originated from Roger in the TV show American Dad
1. Strangers; Not actually friends
2. Not friends, but in the users opinion believes they would be

Roger: "As you know I'm friends...friendly...I'm friendsly with Shaun White"
viết bởi Walker Graves 10 Tháng ba, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×