tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
fresh fly can
a person who can dress basically a person who is fresh
that gurl iz friggedy
dem shoes iz friggedy
viết bởi emo kidd 20 Tháng tư, 2007
 
2.
to be fresh and up to date on every style.
that nigga Darren is so Friggedy
viết bởi Darren Miles 12 Tháng năm, 2007