tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A fro comb
I use my fromb to fix my hairs.
viết bởi Fromb girl 29 Tháng chín, 2013