tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A prime time parking spot. Right up in the front.
That spots closer than I seen before. Front Row Joe, Front Row Joe.
viết bởi Front Row Joe 27 Tháng mười, 2006