tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A penis.
Men have a frontsicle in their pants!
viết bởi nenstra 05 Tháng mười một, 2010