tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A really funny fart noise that sounds like a trumpet.
*frrt*
LOL! Dude that sounded like a trumpet!
viết bởi Lucas_JWF 25 Tháng bảy, 2008