tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Fucking Rubbish
This submission is Frubbish.
viết bởi Bobster 29 Tháng bảy, 2003